Welkom op de site van de Ketelbrug

Op deze site vindt u informatie over de telposten, de vogeltrek en over de trek van een aantal groepen insecten en het ringwerk.

Bokje Lymnocryptes minimus

 

Wintertaling Anas crecca - man