Op deze pagina staat informatie over langstrekkende vogels ter hoogte van Trintelhaven en over schaarse en zeldzame soorten welke rondom de telpost en langs de Houtribdijk verblijven.

25-03-2021

Vanavond iets ten oosten van Trintelhaven geteld. Aan het einde van de middag trok de bewolking weg en maakte plaats voor een prachtige blauwe lucht met lichte sluierbewolking. Het eerste groepje diende zich al snel aan en kwam mooi laag over de telpost. De volgende twee groepjes kwamen over Lelystad haven, maar de meeste andere groepen daarna passeerden of recht over de telpost of veel meer naar het westen. Het is duidelijk dat de afgelopen nachten de meeste Smienten, althans vanuit de nabije regio, al naar het hoge noorden zijn vertrokken. Het totaal aantal was niet alleen kleiner, maar de groepen waren ook beduidend minder groot. De maximale groepsgrootte was slechts 180, en de helft van alle groepen bestond uit dertig of minder exemplaren. Ondanks de veel minder trek, was het toch een zeer leuke avond, want diverse groepen kwamen prachtig recht over.

Afgezien van wat losse groepen, kwam de trek eigenlijk pas vanaf kwart over zes echt op gang. Gezien de relatief late start, doet vermoeden dat veel Smienten van wat verder weg kwamen. De hele avond zagen we nauwelijks tot geen Smienten in de omgeving van de Markerwadden opstijgen. Verrassend genoeg stegen juist de paar laatste groepjes niet ver van de telpost vanaf het water op.

 

Smienten - Mareca penelope - groep van circa 93 exemplaren vertrekkend op nachttrek

 

24-03-2021

Wederom vanaf dezelfde plek als voorgaande dagen geteld. De eerste groepjes gingen laag vanuit het Markermeer de Houtribdijk over naar het IJsselmeer en wonnen slechts langzaam hoogte. Slechts twee groepen gingen aan de kant van Enkhuizen naar het noorden, de meeste over de Markerwadden naar het noordoosten en laat op de avond kozen enkele groepjes een wat noorderlijke koers. Vanaf tien over zes ging het hard en nam de groepsgrootte snel toe, evenals het aantal groepen. Rond tien voor half zeven passeerden groepen van meerdere honderden met in de volgende telperiode van vijf minuten zelfs een groep van 1200. Dit was teven de grootste groep van de avond. In tegenstelling tot voorgaande avonden stegen de meeste groepen vrij steil omhoog. Veel groepen kwamen op enkele honderden meters hoogte over. Gelukkig was de bewolking vandaag niet heel dik, waardoor ze ondanks de grote afstand goed zichtbaar waren.

Hoewel de figuur één grote piek laat zien, waren er eigenlijk drie golven van Smienten. De eerst golf bestond voornamelijk uit laagvliegende Smienten vanuit de nabije regio. De tweede golf begon rond zes uur en deze groepen vlogen allen hoog en ver over. De derde golf begon rond kwart voor zeven en kwamen uit een meer westelijke richting en vlogen beduidend lager dan de vogels van de tweede golf. De laatste golf kwam ook wat dichter bij de telpost langs.

In totaal werden er 13.351 Smienten geteld, verdeeld over 143 groepen.

 

23-03-2021

Vanavond vanwege de slechte licht omstandigheden vanaf dezelfde plek geteld als gisteravond. Het satellietbeeld gaf aan dat er een opklaring vanuit het westen zou komen. Op zich kwam die wel, waardoor er wat meer licht aan de westelijke horizon was, maar helaas bleef de opklaring zeer beperkt. De meeste groepen trokken over de Markerwadden naar het noordoosten en verdwenen al snel in het grauwe licht. De groepen waren daardoor slechts korte tijd redelijk zichtbaar.

De eerste groep kwam even voor vijf uur luidroepend recht over de telpost gevlogen. Tot half zes passeerden nog twee kleinere groepjes. Vanaf half zes kwam de trek goed op gang. Met af en toe mooie groepen recht over. In totaal werden er 6.824 Smienten wegtrekkend waargenomen, maar de kans is groot dat er door het slechte licht redelijk wat groepen zich aan het zicht onttrokken. Wat betreft groepsgroottes leek het beeld sterk op dat van gisteren. Van de 55 groepen bestond de kleinste groep wederom uit zes Smienten. De grootste groep (390 ex.) was half zo groot als de grootste groep van gisteren. Toch bestond 15% van de waargenomen groepen uit meer dan 200 Smienten.

Opvallend is dat de wegtrek vanavond grofweg in twee golven ging. Of dat daadwerkelijk het geval was of dat tijdens de "dip" rond kwart over zes de Smienten een iets andere koers vlogen waardoor ze voor de tellers onzichtbaar waren is niet zeker. Het vermoeden is echter dat dit wel het geval was, want in tegenstelling tot gisteren wonnen veel Smienten pas in de buurt van de Markerwadden hoogte. Er werden gedurende de avond weinig hoge groepen veel verder weg opgepikt. Dus de wegtrek leek vooral van lokaal te komen.

 

22-03-2021

Vanavond iets ten westen van Trintelhaven (ter hoogte van 2e uitwijkhaven) langs de Houtribdijk geteld. De wind was in de loop van de dag flink afgezwakt en er stond ´s avonds een zwakke noordwesten wind. Boven het IJssel- en Markermeer lag een vrij dikke laag bewolking, maar boven Noord-Holland waren er weinig tot geen wolken. Vanaf het moment dat de zon onderging nam de bewolking daar ook flink toe, waardoor er uiteindelijk slechts een smalle onbewolkte zone aan de horizon zichtbaar was. In deze luchtlaag waren de opstijgende Smienten goed zichtbaar, maar naarmate ze stegen nam de zichtbaarheid rap af.

Bij aankomst op de telplek om kwart voor vijf lag een paar kilometer ten zuiden van Trintelzand een groep van circa zeshonderd Smienten welke een paar keer onrustig opvlogen om vervolgens op dezelfde plek weer terug in te vallen. Om tien over vijf stegen twee groepen van enkele tientallen Smienten in de buurt van Venhuizen in Noord-Holland op en vlogen tegen de wind in naar het noordwesten. Dit bleken uiteindelijk de enige twee groepen Smienten te zijn die vanaf daar en in die richting opstegen. Alle groepen daarna vlogen vanuit de richting Waterland en Zeevang over het Markermeer naar oost tot oostnoordoost en stegen relatief langzaam op. Diverse groepen draaiden op grotere hoogte in rondjes verder omhoog, maar volgden daarna wel in dezelfde wegtrekrichting. Slechts drie groepjes kwamen min of meer recht over de telpost gevlogen, en dit waren dan ook de enige groepen welke gehoord werden.

In totaal werden er 15.206 Smienten verdeeld over 133 groepen waargenomen. De kleinste groep bestond uit slechts zes exemplaren, de grootste groep uit 760 exemplaren. In vergelijking met vorig jaar was de gemiddelde groepsgrootte van de wegtrekkende Smienten weer een stuk groter en leek dit dus meer op het beeld van de wegtrek in 2013. Een kwart van alle groepen bestond uit 50 of minder exemplaren en ruim een derde uit 51 tot 100 exemplaren. Grote groepen zijn doorgaans schaarser dan kleine groepen, maar vanavond bestond bijna dertig procent van de groepen uit 101 tot 200 exemplaren. Daarnaast waren er nog dertien groepen van meer dan 200 Smienten.

Smienten - Mareca penelope - groep van circa 44 exemplaren vertrekkend op nachttrek