VRS  ‘De Glinte’

Welkom op deze pagina’s van vogelringstation  ‘De Glinte’  in natuurgebied de Kamperhoek. De Glinte is een lokale (Kamper) naam voor de Fuut en het ringstation werd in 1982 onder deze naam opgericht door vogelkenner en ringer Gerrit Frank (Gait de Glinte).
In het kader van ringonderzoek aan inheemse vogelsoorten konden over de jaren vele (tienduizenden) vogels van een unieke ring worden voorzien en geregistreerd. De natuurwaarde van de Kamperhoek (een voormalig zanddepot ten behoeve van de aanleg van de Ketelbrug en later ontwikkeld tot het eerste door de mens aangelegd natuurgebied in Nederland!) is mede door het ringonderzoek aan de voorkomende vogelsoorten meer dan aangetoond.
De unieke ligging van de Kamperhoek draagt in belangrijke mate bij aan de omvangrijke soortendiversiteit in het gebied, waardoor binnen het ringstation een brede kennis en ervaring kon worden opgebouwd.
Om een goed overzicht te verkrijgen van niet altijd even duidelijke kenmerken ter bepaling van soort, leeftijd en geslacht zijn wij ter aanvulling op de ons beschikbare literatuur begonnen met het aanleggen van een aanvullende collectie fotomateriaal.
Wij maken u op deze pagina’s graag deelgenoot van een deel van onze ervaringen.

Kleine Bonte Specht - Dendrocopos minor - vrouw na 1kj - 20 juni 2015