07-11-2020

Na vele gewone Tjiftjaffen eindelijk weer eens een Siberische Tjiftjaf. Sinds 2013 is dit het vijfde exemplaar.

Siberische Tjiftjaf - Phylloscopus tristis - 1kj

 

10-10-2020

Langs de kust worden op diverse ringbanen soms tot vele tientallen Bladkoningen per jaar gevangen, in het binnenland lukt het echter zelden om er een te vangen. Vier jaar geleden vingen wij er drie, maar in de drie jaar er voor en de drie jaar er na geen enkele. Dus we waren erg in onze nopjes met de Bladkoning van vandaag.

Bladkoning - Phylloscopus inornatus - 1kj

 

26-09-2020

Nadat op het geluid van Sijs twee Sijzen en een Kleine Barmsijs waren gevangen, werd besloten om het geluid te vervangen door dat van barmsijs. En niet geheel zonder succes, want binnen twee uur werden nog twee Kleine Barmsijzen gevangen.

 

22-08-2020

De ochtend begon erg goed, want in de tweede ronde werd er wederom een Grote Karekiet gevangen. Ook dit betrof een jonge vogel. De teller komt dit jaar daarmee inmiddels op drie te staan. Gezien de omvang van de huidige populatie in Nederland een zeer mooi aantal.

 

15-08-2020

Ook deze zaterdag werden er weer flink wat vogels gevangen. In totaal 167 nieuwe en 26 terugvangsten. Bonte Vliegenvangers vangen wij hier doorgaans slechts sporadisch, gemiddeld slechts één per jaar, dus iedere bonte vlieg is altijd weer een hoogtepuntje. Ditmaal betrof het een jong vrouwtje. Inmiddels lijken we de smaak van Paapjes te pakken hebben. Vorig jaar vingen we onze eerste Paapjes ooit (2 mannetjes). Vandaag konden we daar onze derde, een jong vrouwtje, aan onze lijst toevoegen.

Boomkruiper - Certhia brachydactyla - 1kj - met groeistreep

 

Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca - 1kj vrouw

* Het geslacht, een vrouw, is bij deze jonge vogel te bepalen a.d.h.v. de kleur van de langste bovenstaartdekveren (grijzig bruin).

 

Paapje - Saxicola rubetra - 1kj vrouw

 

08-08-2020

Met bijna tweehonderd vogels verdeel over 22 soorten was het vandaag hard werken om alles vlot weg te krijgen. En zoals zo vaak kwam de grootste verrassing op het laatst. Tijdens het opruimen van de netten aan het einde van de ochtend bleek er in één van de netten op de middendijk twee Buidelmezen bij de geluidsbox te hangen. De vogels werden er uitgehaald en in bewaarzakjes gestopt. De geluidsbox werd uitgezet en het net werd opgeruimd. Maar juist op dat moment hoorden we nog een Buidelmees. Dus net weer snel teruggezet en de geluidsbox weer aan. Terwijl we nog naast het net stonden landde de Buidelmees al op één van de de bovenstokken. Nadat we een paar meter naar achter waren gestapt vloog de vogel op en dook zo het net in. Sinds 2013 waren hier tot op heden slechts vier ringvangsten en twee terugvangsten van Buidelmees.

 

30-07-2020

Vanavond opnieuw een poging ondernomen om kwikstaarten te vangen. Met negen gele en dertien witte was het dus een geslaagde avond. Hoewel het altijd leuk is om Spreeuwen te vangen, was hun timing om in de netten te vliegen niet echt fijn. Uitgerekend op het beste moment om kwikstaarten te vangen schoof een grote groep laag over het riet zo de netten in. Een deel wist zoals gewoonlijk te ontsnappen, maar desondanks konden er 32 van een ring worden voorzien.

 

23-07-2020

In de avond een poging gewaagd om kwikstaarten te vangen. Alle Gele Kwikstaarten vielen (op één na) op enkele tientallen meters achter het net in het riet om daar te gaan slapen. De Witte Kwikstaarten lieten zich beter verleiden, en daarvan werden er 24 gevangen.

 

18-07-2020

Net als vorige week waren Kleine Karekiet en Zwartkop wederom het talrijkst, maar ook Tjiftjaf was vandaag ruim vertegenwoordigd. Tijdens de eerste controleronde hing een Grote Karekiet stilletjes tussen een aantal andere rietvogelsoorten in het net. Ditmaal betrof het een jonge vogel. Met deze vangst was het voor het eerst sinds 1983 dat er meer dan één Grote Karekiet in een jaar wordt gevangen.

Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus - 1kj

 

13-07-2020

In de avond werd een succesvolle poging ondernomen met het vangen van kwikstaarten op een slaapplaats in het rietveld. In totaal werden er 28 witte en 3 gele kwikstaarten gevangen.

 

11-07-2020

Vanwege de Corona, fysieke gezondheid en andere afspraken was de bezetting op de ringbaan vandaag laag. Gelukkig lieten de vogels zich daar niet van weerhouden, maar was het daardoor wel flink aanpoten om alles snel weggeringd te krijgen. Kleine Karekiet en Zwartkop waren zoals te verwachten het talrijkst. Totaal onverwacht was de vangst aan het einde van de ochtend van een volwassen vrouw Grote Karekiet in de singel onderlangs te Ketelmeerdijk. Sinds de start van de ringbaan in 1982 betreft het de dertiende ringvangst van een Grote Karekiet. Het is onbekend of de soort hier in het verleden heeft gebroed, maar met de sterke achteruitgang van de soort als broedvogel in Nederland wordt de vangkans van deze soort er in ieder geval niet beter op. Alleen in 1983 werden er vier geringd, in alle overige jaren steeds slechts één. De laatste vangst dateert van 2013.

De broedvlek van de vogel wees er duidelijk op dat ze dit broedseizoen in ieder geval op eieren heeft gebroed. In de Kamperhoek zelf was er dit jaar geen territorium aanwezig, wel was er een op korte afstand van de Kamperhoek in het westelijk deel van het Ketelmeer. Mogelijk betreft het een vogel van dat paartje.

Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus - vrouw na 1kj

 

27-06-2020

Met 22 verschillende soorten was het een zeer geslaagde vangdag. De pas uitgevlogen jongen vormen nu de bulk van de gevangen vogels. Doorgaans vangen we wel één of twee Boomkruipers op een dag, maar vijf exemplaren is ook voor ons ongebruikelijk.

 

14-06-2020

In één van de CES netten hingen drie Braamsluipers naast elkaar. Een adult man met twee pas uitgevlogen jongen. Op onderstaande foto´s is de voor jonge Braamsluipers typisch donker gekleurde iris en het ontbreken van witte toppen op staartpen 5 en 6 duidelijk zichtbaar.

Braamsluiper - Sylvia curruca - 1kj

 

09-06-2020

Tijdens een van de controlerondes werd een afwijkend gekleurde vogel in het net aangetroffen. Het ging om een leucistische volwassen Matkop. De vogel had een grote hoeveelheid witte veren op het voorhoofd, de kruin en in de nek en ook in en rond de keelvlek waren witte veertjes aanwezig. De kop maakte daarom nogal een bonte indruk en had wel iets weg van een jonge Kuifmees. De rest van het verenkleed oogde redelijk normaal gekleurd. De vogel was in actieve handpenrui. De binnenste twee handpennen waren al vervangen en de volgende twee waren nog aan het uitgroeien.

Matkop - Poecile montanus - na 1kj - leucistisch

 

Een Fitis zorgde voor enige discussie. De vogel had een vleugellengte van 60 mm en handpen 3, 4 en 5 hadden een versmalling op de buitenvlag. Tot zover niets bijzonders, want dit past geheel voor Fitis. Echter de relatief donkere kleur van het verenkleed zonder duidelijke geel of groentinten, de vrij witte onderkant en de behoorlijk donkere poten zorgden voor de nodige twijfel. Bij het controleren van het geslacht bleek dat er geen broedvlek aanwezig was en de cloaca niet erg groot. De vorm van de cloaca deed vermoeden dat het toch om een man ging.

Een vleugellengte van 60 mm is de minimum vleugellengte voor een Fitis. Voor een vrouw wel te verstaan, want voor een man is dit 4 mm te kort. En ook de handpenprojectie (70%) van deze vogel is veel te kort voor een Fitis. Deze ligt gewoonlijk tussen de 80 en 100%. Bij Fitis is handpen drie gewoonlijk het langst, soms evenlang als handpen vier. En hoewel het verenkleed van deze vogel behoorlijk gesleten is, lijkt hier handpen vier toch net iets langer te zijn dan handpen drie en vijf. Handpen twee en zes lijken even lang, en dat klopt voor Fitis.

Sommige Fitissen hebben donkere poten, maar dan zijn de tenen steeds iets lichter gekleurd. Bij deze vogel zijn poten en tenen echter gelijk gekleurd. Omdat een goede beoordeling van de kleur vanaf een foto vaak lastig is, is er zowel een foto gemaakt met gebruik van een opbouwflitser en een met behulp van een ringflitser. Op beide foto´s is er geen verschil in kleur te zien tussen die van de poten en de tenen.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat het toch om een Fitis gaat, maar wel is er voor de zekerheid een borstveertje verzameld voor nadere analyse.

Fitis - Phylloscopus trochilus - na 1kj

 

30-05-2020

Na een redelijk rustige ochtend, met als hoogtepunten een IJsvogel en twee jonge Witte Kwikstaarten, werd in de late ochtend onverwachts wederom een Wielewaal gevangen. Net als alle eerder hier gevangen Wielewalen betrof ook dit wederom een vrouwtje, ofschoon dit de euforie niet kon drukken.

 

27-05-2020

Het was een redelijk rustige ochtend en op het moment dat dezelfde man Koekoek van afgelopen week uit het net werd gehaald zat op korte afstand een tweede man voluit te roepen, doch deze bleef wijselijk uit de buurt van de netten. Uit een ander net werd even later de eerste jonge Tjiftjaf van het broedseizoen gehaald. Uit het voor het publiek vrije toegankelijke deel van de Kamperhoek klonk ´s ochtends vroeg de zang van de Wielewaal.

 

22-05-2020

Na diverse pogingen dit voorjaar lukte het vanmorgen dan eindelijk om de eerste Koekoek van het jaar te vangen. Bij de eerste ronde was het al gelijk raak, een tweede kalenderjaar man. Spotvogels deden het vandaag verrassend goed. In de eerste jaren vanaf 2013 ging het meestal om geen tot hooguit twee vangsten per jaar. In 2018 plosteling zes en in 2019 vier. Het is duidelijk dat ze op dit moment actief doortrekken, want vandaag vingen we er zelfs vier op één dag !

Waren we afgelopen week nog enthousiast over de vangst van de vierde Wielewaal voor de ringbaan, vandaag konden nummer vijf en zes aan die lijst worden toegevoegd. Dat lijkt misschien niet heel bijzonder, maar als we naar de vangststatistieken op digitale vogeltrekatlas kijken, dan blijkt dat er sinds 1991 tot op heden in NL slechts 29 (plus de drie van dit jaar) Wielewalen zijn geringd. Dus gemiddeld circa één per jaar. Uit diezelfde statistieken komt ook naar voren dat vòòr 1991 ongeveer 70%, en vanaf 1991 geen enkele Wielewaal, als nestjong werd geringd.

Ook vandaag werd weer een grote groep (10 ex.) pas uitgevlogen Staartmezen geringd. En behalve de eerste Bosrietzangers werd ook eindelijk de eerste Snor van het jaar gevangen.

 

16-05-2020

Net als vorige week lukte het ook vanmorgen wederom niet om een volwassen Koekoek te vangen, maar de dag werd al snel goedgemaakt toen er een onvolwassen vrouw Wielewaal in één van de netten bleek te hangen. Sinds 2013 is het de vierde vangst van een Wielewaal.

Wielewaal - Oriolus oriolus - vrouw 2kj

De Staartmezen waren duidelijk hoorbaar aanwezig in het gebied en op basis van de hoeveelheid aan geluid hadden ze nu blijkbaar uitgevlogen jongen. Het duurde dan ook niet lang voordat het eerste donkerbruine jong ergens in een net hing. In totaal werden er elf jongen gevangen. Helaas lukte het vandaag niet om de eerste Bosrietzanger van het jaar te vangen, ofschoon de eersten nu toch gearriveerd zouden moeten zijn. Onverwachts was de vangst van de derde Kneu van dit jaar gevangen. Natuurlijk geen schokkend aantal, maar de soort lijkt nu de laatste paar jaar toch wat vaker gevangen te worden dan in de jaren daar voor.

 

09-05-2020

Het totaal aantal gevangen vogels was vandaag niet bijzonder hoog, maar soms kan één vangst de hele dag goed maken. En vandaag was zo´n dag. Na een vruchteloze poging in de vroege ochtend om een volwassen Koekoek te vangen, hing in halverwege de ochtend een heuse Nachtzwaluw (2kj man) in een net. Landelijk misschien niet echt zeldzaam, maar hier in een moerasbos in Flevoland niet een soort die je snel zou verwachten. Het betreft dan ook een geheel nieuwe soort voor de ringbaan.

Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus - man 2kj

 

23-04-2020

De afgelopen week verbleven er zeer grote aantallen Gele Kwikstaarten in het agrarisch gebied rondom de Kamperhoek en in de luwten van de dijken langs het Ketel- en IJsselmeer. Helaas stond er ook steeds een dikke windkracht zes met stoten tot zelfs acht Beaufort, waardoor er geen vangpogingen zijn ondernomen. Vanavond was de wind eindelijk een stuk rustiger, maar bleken de meeste Gele Kwikstaarten ook al weer doorgetrokken te zijn. Een poging om Gele Kwikstaarten op een slaapplaats in het rietveld te vangen bleef gelukkig niet zonder resultaat, ofschoon er op een grotere vangst was gehoopt. In totaal werden er 19 gevangen, waaronder één terugvangst van een 2e kj man welke hier in de zomer van 2019 eveneens op dezelfde slaapplaats werd geringd. Blijkbaar is de soort dus ook trouw aan hun slaapplaats(en).

De eerste Gele Kwikstaart welke uit het net werd gehaald, betrof een witte vorm. De vogel vertoonde nauwelijks enig geel, en enkel de onderstaartdekveren waren bleekgeel gekleurd. Op de stuit en onderrug waren enkele licht groene veren.

Gele Kwikstaart - Motacilla flava - vrouw 2kj - witte vorm

 

 

18-04-2020

Vandaag werden vier Rietzangers gevangen, waarvan er één meteen opviel door de sterk verdikte poten (kalkpoten). Mijten van het geslacht Cnemidocoptes  boren door de hoornachtige laag van de poten en leven daar van het bloed. Als neveneffect veroorzaakt dit een soort schurft, wat tot een aanzienlijk ongemak voor de vogel leidt. Zoals op de foto te zien is kan de standaard ringmaat van 2.3 mm niet gesloten worden aangelegd. Een grotere ringmaat (2.8 mm) past wel goed om de poot, maar zakt helaas te ver over een gesloten voet. Hoewel beide poten waren aangetast, kon de ring gelukkig om de andere poot wel goed worden aangelegd.

Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus - na 1kj – kalkpoten veroorzaakt door mijten (Cnemidocoptes sp.)

 

Met uitzondering van 2019 (10 ex.) vangen we in de meeste jaren slechts één Gekraagde Roodstaart. Vandaag vingen we zowel een 2kj man als 2kj vrouw.

Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus - man 2kj

 

Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus - vrouw 2kj

 

Afgelopen periode lukte het regelmatig om gericht Boompiepers te vangen. Hieronder foto´s van één van de vier exemplaren van vandaag.

Boompieper - Anthus trivialis - 2kj

 

Met goed licht is het mogelijk om bij Pimpelmezen de vrouwtjes van de mannetjes op kleur te onderscheiden, zowel bij adulten als bij jonge vogels.

Pimpelmees - Cyanistes caeruleus - L: vrouw 2kj en R: man 2kj

 

15-04-2020

Ondanks dat de Kamperhoek in een overwegend agrarisch gebied ligt, worden er slechts sporadisch Kneutjes gevangen. De Kamperhoek is met de gesloten en hoogopgaande vegetatie dan ook weinig geschikt voor deze soort, ofschoon ze regelmatig langs de Ketelmeerdijk verblijven. De vangst van een vrouwtje en later in de ochtend dat van een mannetje maakte het al tot een zeer geslaagde vangdag. Sinds 2013 betreft het pas de zesde en zevende vangst van een Kneu.

Kneu - Linaria cannabina - man 2kj

 

Een man Grote Bonte Specht werd vandaag voor de zesde keer terug gevangen. De man is hier op 15 april 2014 als 2kj geringd en is nu dus zeven jaar oud. Volgens de Vogeltrekatlas van het Vogeltrekstation zijn er tot op heden in Nederland slechts 15 Grote Bonte Spechten van zeven jaar en ouder bekend. De twee oudsten waren beiden elf jaar. Onze vogel zag er nog zeer gezond uit, dus hopelijk vangen we hem de komende jaren nog vaker terug.

 

03-04-2020

De weersomstandigheden waren vandaag gelukkig wat beter dan een paar dagen geleden en de hoop was om de eerste Fitis of Zwartkop of andere zomergast van het jaar te vangen. Doch het was ons niet gegund. Bij de tweede ronde hingen twee Witte Kwikstaarten in het net, beiden geringd. Eén betrof het mannetje van afgelopen weekend, maar de andere betrof een terugvangst van een mannetje dat hier vorig jaar in juli als juveniele vogel is geringd.

 

31-03-2020

Er stond nog iets meer wind dan was voorspeld en de strak blauwe lucht werkte ook niet bepaald mee. Er werden in totaal 32 vogels gevangen waarvan 17 terugvangsten. Ondanks het kleine aantal vogels viel het aantal soorten alles behalve tegen (17 soorten). Leukste vangst vandaag was zeker de Waterpieper in zomerkleed. Hoewel er duidelijk ruicontrast in de grote, middelste en kleine dekveren als ook in de staartpennen te zien is, kan niet met zekerheid gezegd worden of het een 2e kj of adulte vogel is.

Waterpieper - Anthus spinoletta - na 1kj

 

28-03-2020

De zeer harde noordoosten wind en de strak blauwe lucht maakte het vangen vandaag er niet gemakkelijker op. De netten moesten dan ook zoveel mogelijk in de luwte worden gezet, doch de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt. Desondanks werd er toch leuk gevangen, ofschoon het merendeel van de vangsten in de vroege ochtend werden gedaan. Met 22 exemplaren bleek de Tjiftaf opnieuw de talrijkste soort te zijn.

 

21-03-2020

Met respectievelijk 14 en 13 exemplaren waren Tjifaf en Roodborst wederom de meest talrijke soort van de dag. Aan de westzijde van de polder is de Goudvink een zeer schaarse soort. De laatste Goudvink die hier werd gevangen was in 2003. We waren dan ook zeer verheugd met de vangst van een onvolwassen vrouwtje. Een mannetje werd helaas niet in de buurt gezien of gehoord en ook het afspelen van de zang mocht niet baten.

Goudvink - Pyrrhula pyrrhula - vrouw 2kj

 

16-03-2020

De meeste Baardmannetjes die hier worden teruggevangen betreffen bijna altijd eigen terugvangsten. Ditmaal was er een terugvangst van een vrouwtje dat op 29 juni 2019 in het Harderbroek was geringd. Net als eergister werden er vandaag verhoudingsgewijs veel Tjiftjaffen gevangen (12 nieuw en 2 terug).

 

14-03-2020

Hoewel ooit eenmaal eerder een Meerkoet in het net belandde (maar toen helaas voortijdig ontsnapte), was dit voor ons een nieuwe baansoort. Veel eerder dan in de meeste jaren werden vandaag twee mannetjes Witsterblauwborsten gevangen. Alleen in 2009 werd de soort al op 9 maart gevangen. In maart en april trekken vaak losse of kleine groepjes Ringmussen over. Met behulp van geluid lukte het om er zes naar beneden te lokken. Tjiftjaf en Roodborst waren vandaag de talrijkste soort, beiden met vijftien exemplaren.

Meerkoet - Fulica atra - 2kj

 

07-03-2020

Voor zo vroeg in het jaar was het vandaag een zeer geslaagde vangdag. In totaal werden er 19 soorten gevangen. Een vrouwtje IJsvogel was één van de eerste vogels die in de ochtend werd gevangen. Wellicht dat na twee slechte vangjaren het tij voor deze soort lijkt te keren. In 2018 en 2019 werden er namelijk respectievelijk slechts vier en twee geringd. Behalve een vijtal Sijzen waren de overjarige man Appelvink en een onvolwassen Waterpieper de meest opmerkelijk soorten, ofschoon de vangsten van een Putter en een Witte Kwikstaart ook altijd leuk zijn.

Waterpieper - Anthus spinoletta - 2kj

 

15-02-2020

Wegens een lange vakantie was het vandaag pas de tweede keer dat er dit jaar werd geringd. Zoals meestal in de winter worden er verhoudingsgewijs veel eigen vogels teruggevangen. Vandaag zelfs meer dan er konden worden geringd (12 versus 10).

 

04-01-2020

Op de eerste ringdag van het jaar was het gelukkig niet zo mistig als de afgelopen dagen. Wel stond er een stevige wind, waardoor een deel van de netten op wat meer beschutte plekken gezet moesten worden. In totaal werden er 23 vogels gevangen, verdeeld over elf soorten. Een van de Vinken betrof geen eigenterugvangst, maar bleek in december 2018 als eerste jaars vogel in Wieringerwerf te zijn geringd. De opvallendste vangst vandaag was een Roodborst met zwaar gehavende slagpennen en lichte groeistrepen in de staartveren. Behalve de buitenste handpen van de linker vleugel waren alle hand- en armpennen afgebroken als gevolg van schade veroorzaakt door vederspoelmijten (Syringophiliae). Hoewel de genoemde handpen nog niet is afgebroken, is de schade ook daar reeds waarneembaar. Halverwege de veer is de schacht duidelijk geknikt en het zal dus niet lang meer duren voordat ook deze veer zal afbreken. Een beschadigd verenkleed wordt doorgaans hersteld zodra de vogel gaat ruien. Echter de kans is groot dat de nieuwe veren direct weer door de mijten geïnfecteerd zullen worden zodat het proces zich zal gaan herhalen.

Roodborst - Erithacus rubecula - 2kj schade veroorzaakt door spoelvedermijten (Syringophiliae)